Завдання для підготовки до самостійної роботи по темі «Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину»

1. Який якісний та кількісний склад молекули води.

2. Опишіть фізичні властивості води.

3. Розчин – це…

4. Масова частка розчиненої речовини – це…

5. Які формули дозволяють обчислити масову частку розчиненої речовини, масу розчиненої речовини та масу розчину?

6. 10 г цукру розчинили в 190 г води. Яка масова частка (%) цукру в розчині? (5 %)

7. У якій масі води потрібно розчинити 6 г солі, щоб приготувати розчин з масовою часткою 0,05? (114 г)

8. Яку масу цукру і води необхідно взяти для приготування 150 г 20%-го розчину? (30 г, 120 г)

9. Який об’єм (л) займає 700 г розчину сульфатної кислоти, якщо його густина дорівнює 1,3 г/мл? (0,91 л)

10. До розчину сульфатної кислоти H2SO4 об’ємом 400 мл, густина якого дорівнює 1,1 г/мл, а масова частка H2SO4 – 0,15, додали воду масою 60 г. Обчисліть масову частку сульфатної кислоти в одержаному розчині. (13,2 %)

11. До розчину масою 250 г, масова частка солі в якому становить 10 %, долили воду об’ємом 150 мл. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині. (6,25 %)

12. У воді об’ємом 200 мл розчинили зразок солі, одержавши розчин з масовою часткою розчиненої речовини 20 %. До цього розчину додали ще води об’ємом 150 мл. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині. (12,5 %)

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *