Завдання для підготовки до самостійної роботи по темі «Кисень»

1. Вкажіть хімічний символ Оксигену:

А) О2;
Б) О3;
В) О;
Г) 2О.

2. Вкажіть хімічну формулу кисню:

А) О2;
Б) О3;
В) О;
Г) 2О.

3. Яка валентність Оксигену у сполуках?

А) І;
Б) ІІ;
В) IV;
Г) VI.

4. Реакції розкладу – це …

5. Вкажіть рівняння реакції розкладу:

А) Ca + S = CaS;
Б) HCl + NaOH = NaCl + H2O;
В) CaCO3 = CaO + CO2;
Г) CuO + H2 = Cu + H2O.

6. Реакції сполучення – це …

7. Вкажіть рівняння реакції сполучення:

А) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4;
Б) Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O;
В) Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HNO3;
Г) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2.

8. Каталізатор – це …

9. Оксиди – це …

10. Яка властивість кисню дозволяє збирати його методом витіснення повітря?

11. Яка властивість кисню дозволяє збирати його методом витіснення води?

12. Які умови виникнення та припинення горіння?

13. Випишіть окремо формули оксидів та назвіть їх:

O3, CO2, HCl, SO2, Cu, CaO, H3PO4, P2O5, KMnO4, NaOH

14. Складіть формули оксидів таких елементів та назвіть їх:

Na, Ba, Al, N(V), Cu(I), S(VI), C(II), Fe(III)

15. Складіть рівняння реакцій та вкажіть їх тип:

KMnO4
C + O2
S + O2
H2O →
P + O2
HgO →
Mg + O2
Cu + O2
H2O2
Al + O2
H2 + O2
NaNO3

16. Складіть рівняння хімічних реакцій, у результаті яких з простих речовин утворюються такі оксиди:

SO2, Fe2O3, ZnO, P2O3, CO, купрум (ІІ) оксид, гідроген оксид, нітроген (ІІ) оксид.

17. Складіть рівняння реакцій горіння складних речовин:

H2S, CH4, ZnS, CS2, C6H12O6, C2H2, PH3.

18. Запишіть рівняння реакцій для здійснення перетворень за такими схемами:

H2O2 → O2 → CuO;

KMnO4 → O2 → CO → CO2.

19. Обчисліть відносну молекулярну масу та масові частки елементів у сполуці з формулою Fe2O3. (160)

20. Кисень масою 8 г повністю прореагував з фосфором масою 6,2 г. Яка маса фосфор (V) оксиду утворилася? (14,2 г)

21. Обчисліть масу атомів Оксигену, що міститься в сульфур (IV) оксиді масою 200 г. (100 г)

22. Визначте невідомий елемент, що входить до складу оксиду E2O3, відносна молекулярна маса якого 102. (Al)

23. Вкажіть об’єм кисню в 50 л повітря. (10,5 л)

24. Вкажіть масу кисню в 200 л повітря. (46 г)

25. Визначте формулу оксиду, якщо відомо, що масова частка Феруму в ньому становить 78 %. (FeO)

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *