“Шпаргалка” – солі

СОЛІ

Солі – це складні речовини, які складаються з атомів металу та кислотного залишку.

1. Номенклатура.

Назва солей утворюється за схемою:

назва металічного елементу в називному відмінку + (валентність) + кислотний залишок

Якщо валентність постійна то її можна не вказувати.

Наприклад: NaCl – натрій хлорид, CuSO4 – купрум (ІІ) сульфат.

2. Способи добування солей.

  • взаємодія металів з неметалами

Ca + Cl2 → CaCl2

Zn + S → ZnS

  • взаємодія основних оксидів з кислотами

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

  • взаємодія кислотних оксидів з лугами

P2O5 + 6KOH → 2K3PO4 + 3H2O

  • взаємодія кислотних оксидів з основними

Li2O + SiO2 → Li2SiO3

  • взаємодія основ з кислотами

Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

3. Хімічні властивості солей.

  • взаємодія з металами. Метал, що входить до складу солі має бути пасивніший за метал, який вступає в реакцію (стоїть правіше в ряду активності металів)

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Cu + ZnSO4 → реакція не проходить

  • взаємодія з лугами проходить, якщо випадає осад

2NaOH + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2↓ + 2NaNO3

Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4

  • взаємодія з кислотами проходить якщо випадає осад або виділяється газ

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HNO3

  • взаємодія з солями проходить, якщо випадає осад

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + NaCl