“Шпаргалка” – кислоти

КИСЛОТИ

Кислоти – це складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену, здатних заміститися на атоми металів та кислотного залишку.

1. Класифікація

За основністю За силою За вмістом Оксигену
Одноосновні: HCl, HNO3
Багатоосновні: H2SO4, H3PO4
Сильні: H2SO4, HCl, HNO3
Середні: H3PO4, HF
Слабкі: H2CO3, H2SiO3, H2SO3
Оксигеновмісні: H2SO3, H3PO4
Безоксигенові: H2S, HBr, HI

2. Номенклатура

Формула Систематична назва Тривіальна назва Кислотний залишок
HF фторидна плавикова фторидд
HCl хлоридна соляна хлорид
HBr бромідна бромоводнева бромід
HI йодидна йодоводнева йодид
H2S сульфідна сірководнева сульфід
H2SO3 сульфітна сірчиста сільфіт
H2SO4 сульфатна сірчана сульфат
H2CO3 карбонатна вугільна карбонат
H2SiO3 силікатна кремнієва силікат
HNO2 нітритна азотиста нітрит
HNO3 нітратна азотна нітрат
H3PO3 фосфітна фосфіт
HPO3 метафосфатна метафосфорна метафосфат
H3PO4 ортофосфатна ортофосфорна ортофосфат

Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену

3. Способи добування кислот

  • Безоксигенові кислоти добувають взаємодією простої речовини з воднем з подальшим розчиненням у воді:

H2 + S → H2S

H2 + Cl2 → 2HCl

  • Сполученням кислотних оксидів з водою:

SO2 + H2O → H2SO3

P2O5 + H2O → H3PO4

  • Дією сильної кислоти на сіль слабкої або леткої кислоти:

2HCl + Na2SiO3 → H2SiO3↓ + 2NaCl

2NaCl(твердий) + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl↑

  1. Хімічні властивості кислот
    • Дія на індикатори

Фенолфталеїн – безбарвний, метилоранж – червоний, лакмус – червоний

  • Взаємодія з металами. Кислоти (крім HNO3) взаємодіють з металами які у ряді активності стоять до водню

кислота + метал → сіль + водень

H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2

  • Взаємодія з основами (реакція нейтралізації)

кислота + основа → сіль + вода

HCl + NaOH → NaCl + H2O

  • Взаємодія з основними оксидами

кислота + основний оксид → сіль + вода

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

  • Взаємодія з солями. Реакція проходить якщо виділяється газ або осад

кислота + сіль → сіль + кислота

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

2HCl + Na2S → 2NaCl + H2S

2HNO3 + K2SiO3 → 2KNO3 + H2SiO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2