Підготовка до контрольної роботи з хімії, І семестр, 8 клас

Теми.

  1. Кількість речовини. Моль. Число Авогадро.
  2. Молярна маса.
  3. Молярний об’єм. Закон Авогадро.
  4. Відносна густина газів.
  5. Розрахунки за хімічними формулами: кількість речовини, кількість структурних одиниць, маса, об’єм, відносна густина газу.
  6. Оксиди. Фізичні та хімічні властивості оксидів. Поширення у природі та добування оксидів.
  7. Основи. Фізичні та хімічні властивості основ. Поширення у природі та добування основ.
  8. Кислоти. Фізичні та хімічні властивості кислот. Поширення у природі та добування кислот.
  9. Солі (середні). Фізичні та хімічні властивості солей. Поширення у природі та добування солей.
  10. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

Терміни:

кількість речовини, моль, молярна маса, молярний об’єм, закон Авогадро, відносна густина газу, неорганічна хімія, оксиди, основи, луг,  кислоти, солі, реакція нейтралізація, амфотерність.

Завдання для підготовки.

1. Скільки молекул міститься в:
а) 2 моль кисню
б) 10 моль води
в) 10 моль водню
г) 5 моль вуглекислого газу

2. Скільки атомів міститься в 5 моль заліза?

3. Скільки атомів K, Mn  та O міститься в 1 моль KMnO4?

4. Обчисліть молярну масу:

CaO, Mg3(PO4)2, NaCl, H2SO4, Fe(OH)3, O3, Cu, CuSO4 · 5H2O.

5. Де більше молекул:

а) у 3 г води чи в 4 г CO2
б) у 0,5 г Н2 чи у 8 г SO2
в) у 2 г СО чи у 2 г N2
г) у 3,2 г кисню чи 2,8 N2

6. Газ, кількістю речовини 2 моль має масу 88 г. Обчисліть молярну масу даного газу.

7. Обчисліть масу:

а) азоту N2 об’ємом 4,48 л
б) вуглекислого газу CO2 об’ємом 67,2 л
в) 3,01 · 1023 атомів Феруму
г) 12,04 · 1023 молекул води

8. Газова суміш складається з 2,24 л кисню та 3,36 л сульфур діоксиду SO2. Розрахуйте масу суміші.

9. Обчісліть відносну густину вуглекислого газу за:

а) повітрям
б) киснем
в) воднем
г) гелієм

10. Відносна густина деякого газу за повітрям 4.41. Визначте відносну густину цього газу за воднем.

11. З даного переліку виписати окремо формули оксидів металів і оксиди неметалів:

CuO, MgS, NaOH, SO3, NaCl, CrO3, K2SO3, N2O, HNO2, Fe2O3.

Назвіть ці оксиди.

12. З переліку ознак виписати ті, які характерні для сульфатної кислоти:

а) масляниста важка рідина;
б) має різкий запах;
в) під час розчинення у воді виділяє багато теплоти.

13. З якими з наведених речовин взаємодіє сульфатна кислота:

CuO, Ag, SiO2, Fe2O3, CO2, Mg, N2, Fe, Na2O, HCl.

Написати рівняння можливих реакції.

14. З переліку формул речовин виписати формули основ і назвати їх. Зазначити валентність металу в основах.

Cu(OH)2, Na2O, KOH, H3PO4, PbO, KMnO4, NaCl, ZnO, NaOH, H2SO4.

15. З даного переліку формул виписати формули солей, назвати їх:

CaO, K2CO3, HCl, Na2O, I2, CaCl2, Na2SiO3, CaSO4, H2CO3, FeS, HI, H3PO4, NaNO3, Na2S, Ca3(PO4)2.

16. Дописати рівняння реакцій:

1) Al + O2
2) SO3 + H2O →
3) Na2O + H2O →
4) Fe + HCl →
5) CuO + H2SO4
6) Mg(OH)2 + HNO3
7) NaOH + CO2
8) Zn + CuCl2
9) Na2CO3 + H2SO4
10) CaCl2 + AgNO3
11) Ba(NO3)2 + H2SO4
12) CaO + P2O5
13) Fe2(SO4)3 + NaOH →
14) CaCO3
15) H2SiO3
16) Ca + H2O →
17) H2S + O2 →
18) CuO + H2 →
19) CaO + ZnO →
20) NaOH + Al(OH)3

17. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення:

а) C → CO2 → CaCO3 → CaO → Ca(OH)2
б) Cu → CuO → CaCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4
в) Li → Li2O → LiOH → Li3PO4 ← H3PO4 ← P2O5 ← P
г) Zn → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO → Na2ZnO2

18. Є речовини: купрум (ІІ) гідроксид, хлоридна кислота, кальцій оксид, магній, вода. Як можна добути з названих речовин та продуктів їх взаємодії дві прості і чотири складні речовини?

19. Обчислити об’єм газу, що утворюється при згорянні вуглецю масою 7,2 г.

20. Обчислити, яка маса води утвориться при нейтралізації барій гідроксиду сульфатною кислотою, якщо в результаті реакції утворилось 9,32 г барій сульфату.

21. 10 г суміші цинку та оксиду цинку обробили надлишком хлоридної кислоти. Об’єм газу, що виділився, становить 0,448 л (н. у.). Знайти масу цинку та цинку оксиду в суміші.

22. *У результаті розкладання 10 г карбонату двовалентного металу виділилось 4,4 г вуглекислого газу. Встановити формулу карбонату.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *