Підготовка до контрольної роботи з хімії, І семестр, 7 клас

Теми.

 1. Хімія – природнича наука.
 2. Лабораторний посуд і обладнання.
 3. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Атоми. Молекули.
 4. Фізичні властивості речовин.
 5. Чисті речовини та суміші. Способи розділення сумішей.
 6. Атоми. Хімічні елементи.
 7. Маса атома. Відносна атомна маса.
 8. Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини.
 9. Валентність хімічних елементів.
 10. Відносна молекулярна маса.
 11. Масова частка елемента в складній речовині.
 12. Фізичні та хімічні явища. Хімічні властивості речовин.

Терміни:

хімія, фізичне тіло, речовина, матеріал, атом, молекула, властивості, суміш, чиста речовина, компонент суміші, однорідна суміш, неоднорідна суміш, хімічний елемент, атомна одиниця маси, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, хімічна формула, проста речовина, складна речовина, валентність, масова частка елемента у сполучі, фізичні явища, хімічні явища.

Завдання для підготовки.

1. Із наведеного переліку випишіть окремо назви фізичних тіл та речовин:

залізо, парта, ложка, вода, колба, вуглекислий газ, сірка, олівець, крижина, дерево, золото, золотий перстень.

2. Із наведеного переліку випишіть окремо назви чистих речовин та сумішей:

повітря, цукор, морська вода, молоко, залізо, дистильована вода, чай, оцет, оцтова кислота, кисень.

3. Запропонуйте, як розділити такі суміші, розтерті на порошок:

а) крейди та кухонної солі;
б) річкового піску, цукру й деревного вугілля.

4. Підкресліть правильні вислови: атом кисню, молекула кисню, молекула Оксигену, атом Оксигену,  молекула води, атом води.

5. Напишіть формули речовин, до складу яких входять:

а) два атоми Гідрогену та два атоми Оксигену;
б) один атом Кальцію, один атом Карбону та три атоми Оксигену;
в) два атоми Натрію, один атом Гідрогену, один атом Сульфуру та чотири атоми Оксигену;
г) один атом Феруму та три атоми Хлору.

6. Запишіть:

а) чотири молекули води;
б) десять молекул кисню;
в) три молекули водню;
г) п’ять атомів Сульфуру.

7. Визначте валентність елементів у сполуках з Оксигеном:

Cr2О3, K2О, FeO, Fe2О3, As2О5, Cl2О7, CrО3, Li2О, ZnO, SiО2, P2О5, SО3, PbО2, Mn2О7

8. Написати формули сполук  Na,  Cu(I),  Cu(II),  P(V),  Ca(II), Fe(II),  Fe(III), C(IV):

а) з Оксигеном;
б) з Хлором (I).

9. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин:

CaCO3, N2, CaCl2, CuSO4, Ca(OH)2, Al2(SO4)3, NH3, FeS2, Mg3P2, Ba(NO3)2.

10. Визначте невідомий елемент в речовині E2O5, відносна молекулярна маса якої становить 142.

11. Обчисліть масові співвідношення та масові частки всіх елементів у сполуках:

CaCO3, MgSO4, CuSO4, AlPO4, Fe(NO3)3.

12. Яка масу заліза маожна добути з піриту FeS2 масою 1000 кг?

13. Знайдіть кількість атомів Купруму у молекулі CuxO, якщо масова частка цього елемента становить 0,8.

14. *На ділянку поля потрібно внести 10 кг Нітрогену. Яку масу амоніачної селітри NH4NO3 потрібно для цього використати?

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *