Контрольна робота з хімії, І семестр, 8 клас

Варіант 1

Початковий рівень (3 бали)

1. З даного переліку виписати окремо формули оксидів, основ, кислот, солей:

Ca(OH)2, SO3, H3PO4, Na2CO3, CuO, NaCl, CaCO3, NaOH, Fe2O3, HNO3, Al(OH)3, H2S

Середній рівень (3 бали)

2. Молярний об’єм – це …

3. Вкажіть, в яких одиницях вимірюється молярна маса:

а) л/моль
б) моль/л
в) г/л
г) г/моль

4. Яка формула показує залежність між кількістю частинок та кількістю речовини?

а) N = n · NA
б) m = n · M
в) m = ρ · V
г) V = n · VM

5. Яка відносна густина кисню за воднем:

а) 32
б) 2
в) 8
г) 16

6. Вкажіть, що утворюється унаслідок взаємодії кислоти з основою:

а) нова основа та нова кислота
б) сіль та вода
в) сіль та кислота
г) сіль та основа

7. Валентність кислотного залишку у нітратній кислоті  дорівнює:

а) І
б) ІІ
в) ІІІ
г) ІV

Достатній рівень (3 бали)

8. Обчислити масу 6,72 л нітроген (І) оксиду.

9. Виконайте перетворення:

Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 → CaCO3

10. Обчислити масу солі, що утворилась внаслідок нейтралізації 2 моль сульфатної кислоти достатньою кількістю калій гідроксиду.

Високий рівень (3 бали)

11. 10 г суміші магнію і магній оксиду обробили надлишком хлоридної кислоти. У результаті виділилось 4,48 л газу (н. у.) Визначте маси магнію та магній оксиду у вихідній суміші.

12. Порівняйте фізичні та хімічні властивості калій гідроксиду та цинк гідроксиду. Відповідь підтвердити рівнянями реакцій.

Варіант 2

Початковий рівень (3 бали)

1. З даного переліку виписати окремо формули оксидів, основ, кислот, солей:

H2CO3, NO2, CaSO4, LiOH, P2O5, HCl, Fe(OH)3, H2SiO3, H2O, K2CO3, Cu(OH)2, AgNO3

Середній рівень (3 бали)

2. Молярна маса – це …

3. Вкажіть, в яких одиницях вимірюється молярний об’єм:

а) л/моль
б) моль/л
в) г/л
г) моль

4. Яка формула показує залежність між масою та кількістю речовини?

а) N = n · NA
б) m = n · M
в) m = ρ · V
г) V = n · VM

5. Яка молярна маса купрум (ІІ) сульфату CuSO4 (г/моль):

а) 112
б) 160
в) 96
г) 448

6. Вкажіть, що утворюється унаслідок взаємодії основного оксиду з кислотою:

а) нова основа та нова кислота
б) сіль та вода
в) сіль та кислота
г) сіль та основа

7. Яка основність ортофосфатної кислоти:

а) 1
б) 2
в) 3
г) 4

Достатній рівень (3 бали)

8. Обчислити масу 3,01 · 1023 молекул силікатної кислоти.

9. Виконайте перетворення:

P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → Ag3PO4

10. Обчислити масу солі, що утворилась при взаємодії 3 моль вуглекислого газу з надлишком кальцій гідроксиду.

Високий рівень (3 бали)

11. При взаємодії 34,25 г двовалентного металу з водою виділився водень масою 0,5 г. Визначте метал.

12. Написати рівняння не менше чотирьох неоднотипних реакцій добування цинк сульфату.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *