Матеріали для підготовки до контрольних робіт, приклади розв’язування задач

Без імені

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

Усі хімічні процеси, які відбуваються у природі, за зміною ступеня окиснення умовно поділяються на дві групи:

  • реакції невалентних перетворень;
  • окисно-відновні реакції.

Під час перебігу реакцій першої групи ступені окиснення атомів елементів, що входять до складу вихідних речовин не змінюються. Під час перебігу реакцій другої групи атоми елементів змінюють свій ступінь окиснення.

Для здійснення кількісних обрахунків за рівнянням хімічної реакції необхідно правильно розставити коефіцієнти перед речовинами.

Читати далі
Solution

Завдання для підготовки до самостійної роботи по темі «Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину»

Орієнтовні завдання для підготовки до самостійної роботи з хімії у 7 класі по темі «Вода. Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину»

Читати далі
Himichni-rivniannia1

Найпростіші розрахунки за хімічними рівняннями реакцій

За хімічними рівняннями можна проводити різноманітні кількісні розрахунки, а саме: знаходити маси, об’єми, кількості речовин реагентів та продуктів реакції, визначати невідомі елементи та речовини, знаходити тепловий ефект реакції тощо.

Читати далі
Masova-chastka6

Масова частка елемента в речовині та її практичне значення

Хімічні формули речовин показують якісний та кількісний склад: з яких видів атомів складаються та скільки їх є в молекулі.
Важливими кількісними характеристиками речовини є співвідношення мас атомів, атомна частка та масова частка елемента в речовині.

Читати далі
Atomna-masa-4

Відносна атомна та молекулярна маси

Однією із фундаментальних властивостей атома є його маса. Абсолютна маса атома є дуже малою. Зважити атоми на терезах неможливо, оскільки вони надзвичайно малі. Їхні маси були визначені за допомогою розрахунків.

Читати далі
1 2