ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії 2016/2017, 8 клас

1. Назвіть речовини, формули яких наведені нижче. У якому агрегатному стані перебувають ці речовини за кімнатної температури? Які із них можна одержати в результаті реакції окиснення?

Cl2, SO3, MnO2, SO2, CaO, H2SO4, N2, HNO3, O2, H2O, Ca(OH)2, NaCl, I2, Br2, CO2, NaOH.

Розв’язання:

Cl2 – хлор, газуватий
SO3 – сульфур(VI) оксид, твердий
MnO2 – манган(IV) оксид, твердий
SO2 – сульфур(IV) оксид, газуватий
CaO –  кальцій оксид, твердий
H2SO4 – сульфатна кислота, рідкий
N2 – азот, газуватий
HNO3 – нітратна кислота, рідкий
O2 – кисень, газуватий
H2O – гідроген оксид, рідкий
Ca(OH)2 – кальцій гідроксид, твердий
NaCl – натрій хлорид, твердий
I2 – йод, твердий
Br2 – бром, рідкий
CO2 – карбон(IV) оксид, газуватий
NaOH – натрій гідроксид

Взаємодією простих або складних речовин з киснем (якщо вважати окиснення процес взаємодії саме з киснем) можна одержати наступні речовини:
SO3: SO2 + O2 → SO3
MnO2: Mn + O2 → MnO2
SO2: S + O2 → SO2
CaO: Ca + O2 → CaO
H2O: H2 + O2 → H2O
CO2: C + O2 → CO2
Якщо вважати окиснення хімічний процес під час якого підвищується ступінь окиснення то можна добути і всі інші речовини:
Cl2: HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + H2O
H2SO4: S + HNO3 → H2SO4 + NO
Ca(OH)2: Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2
NaCl: Na + Cl2 → NaCl
I2: NaI + Cl2 → NaCl + I2
Br2: KBr + Cl2 → KCl + Br2
NaOH: Na + H2O → NaOH + H2

2. З наважки чавунних ошурок масою 3,426 г після відповідної хімічної обробки одержали 0,0998 г SiO2. Обчислити масову частку Силіцію в зразку чавуну.

Розв’язання:

Знаходимо масу Силіцію в його оксиді за схемою:

SiO2 → Si

m(Si) = 0,0998 г · 28 г / 60 г = 0,04657 г;

ω(Si) = 0,04657 г / 3,426 г · 100 % = 1,36 %.

Відповідь: ω(Si) = 1,36 %

3. У дві однакові посудини помістили по 30 г калій перманганату (І посудина) та калій нітрату (ІІ посудина). Після термічного розкладання солей посудини помістили на шальки терезів. Яка з них буде важча й на скільки?

Розв’язання:

Під час нагрівання солі розкладаються:

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 (І)

2KNO3 = 2KNO2 + O2 (II)

Знайдемо маси кисню за реакціями розкладу солей.

За реакцією (І):

m1(O2) = 30 г · 32 г / 316 г = 3,04 г;

За реакцією (ІІ):

m2(O2) = 30 г · 32 г / 202 г = 4,75 г;

Маса посудин зменшиться за рахунок виділення кисню.

m(І посудини) = 30 г – 3,04 г = 26,96 г;

m(ІІ посудини) = 30 г – 4,75 г = 25,25 г;

І посудина буде важча на 26,96 г – 25,25 г = 1,71 г;

Відповідь: І посудина буде важча на 1,71 г

4. Невідомий елемент E, будова зовнішнього енергетичного рівня якого ns2 np4, утворює сполуки з Гідрогеном і Натрієм. Відносні молекулярні маси цих сполук відносяться як 17 : 39. Визначте невідомий елемент. Складіть формули оксидів цього елемента та вкажіть їх характер.

Розв’язання:

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ns2 np4 вказує на те, що невідомий елемент знаходиться в 16 групі. Хімічні формули сполук даного елемента з Гідрогеном та Натрієм H2E та Na2E відповідно.

Нехай Ar(E) = x. Знайдемо молекулярні формули сполук з Гідрогеном та Натрієм:

Mr(H2E) = 2 + x;
Mr(Na2E) = 46 + x.

За умовою Mr(H2E) / Mr(Na2E) = 17 : 39. Складаємо рівняння:

(2 + x) / (46 + x) = 17 / 39;

х = 32.

Невідомий елемент – S, Сульфур.

SO2 – кислотний
SO3 – кислотний.

Відповідь: E – S, Сульфур; SO2, SO3 – кислотні.

5. При охолодженні 300 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 15 %, частина розчиненої речовини випала в осад і масова частка зменшилась до 8 %. Обчислити масу утвореного осаду.

Розв’язання:

Маса розчиненої речовини в початковому розчині становить:

m(р. р.) = 300 · 0,15 = 45 г.

Нехай при охолодженні випало в осад х г розчиненої речовини. Маса розчину буде становити (300 – х) г. В розчині розчиненої речовини залишиться (45 – х) г.

0,08 = (45 – x) / (300 – x);

x = 22,83 г.

Відповідь: m(осаду) = 22,83 г.

Коментарів: 2

    1. “VI” група має позначення в короткому варіанті ПСХЕ, який не рекомендовано використовувати. В довгому варіанті є 18 груп. IV групі головній підгрупі короткого варіанту відповідає 18 група довгого варіанту.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *