Робота з обдарованими дітьми

Тренінг для вчителів хімії

Тема. Робота з обдарованими дітьми

Мета: розкрити питання: Хто такі обдаровані діти? Як їх виявити? Як навчати обдарованих дітей?

Хід тренінгу

«У кожній людині є сонце.
Тільки дайте йому світити»

Сократ

 1. Вправа “Дерево очікувань”

Мета: усвідомити і визначити, що кожен учасник сподівається від тренінгу та порівняти своє очікування з іншими.

Час: 5 хв.

Учасникам роздаються різнокольорові стікери, на яких кожен робить записи, чого саме він чекає від тренінгу. Після цього папірці прикріплюються на плакаті із зображенням дерева.

 1. Правила роботи групи

Мета: формування єдиного робочого простору й створення правил поведінки в групі упродовж усього тренінгу.

Час: 5 хв.

Група визначає для себе умови, за якими спілкування в групі буде найбільш продуктивним та комфортним.

Інформаційне повідомлення на тему “Обдаровані діти. Хто вони?”

Час: 5 хв.

Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість завжди буде посідати одне з провідних місць. Упродовж багатьох століть педагоги та психологи різних країн намагаються сформулювати єдине визначення поняття «обдарованість» та вирішити питання діагностування, розвитку та навчання обдарованих дітей. В даний час до проблеми обдарованості спостерігається підвищений інтерес. Це пояснюється суспільними потребами, насамперед потребою суспільства в неординарній творчій особистості. Невизначеність сучасного  навколишнього  середовища вимагає не лише високої активності людини, але і її умінь, здатності до нестандартного мислення та поведінки. Саме високообдаровані люди здатні зробити свій найбільший внесок у розвиток суспільства, саме їхні здібності є основою прогресу у всіх сферах людської діяльності.

Отже, обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності.

 1. Вправа “Якості обдарованої дитини”

Мета: встановити якості, які притаманні обдарованій дитині

Час: 5 хв.

Умова: учасники об’єднуються у робочі групи за кольором картки, на якій вони робили запис своїх очікувань від тренінгу. Кожна група характеризує дитину, яку можна назвати обдарованою.

Обговорення. Характерні особливості обдарованих дітей:

 • мають добру пам’ять, добре розвинуте абстрактне мислення;
 • як правило, дуже активні й завжди чимось зайняті;
 • ставлять високі вимоги до себе, боляче сприймають суспільну несправедливість, у них гостро розвинуте почуття справедливості;
 • наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить;
 • для них характерний творчий пошук;
 • хочуть навчатися і досягають у навчанні успіхів, що дає їм задо­волення;
 • уміють фантазувати, критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть зрозуміти суть речей і явищ;
 • ставлять багато запитань і зацікавлені в позитивних відповідях на них;
 • виявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас;
 • із задоволенням виконують складні й довготривалі завдання;
 • порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв’язки   між явищами і сутністю, індуктивно і дедуктивно мис­лити, здійснювати логічні операції;чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких  потребує багато часу;
 • у них перебільшене почуття страху, емоційна залежність, емоційна незбалансованість порівняно з їхніми однолітками.

Особливості роботи з обдарованими дітьми при вивчені хімії.

 1. Вправа «Математика»

Мета: зрозуміти суть процесу логічного мислення

Час: 5 хв.

Учасникам пропонується на швидкість розв’язати приклади

1) 3 • 4 = ?

2) Скільки атомів у 4O3

Обговорення:

Чому приклади були вирішені швидко і легко?

 1. Вправа «Судоку»

Мета: розвивати навички логічного мислення

Час: 10 хв.

Судоку-3

Судоку-4

Судоку-2

Судоку-1

Поставте замість знаків запитання необхідні числа відповідно до закономірностей у кожному рядку:

 1. Вправа «Молекули у просторі»

Мета: стимулювання творчої уяви, розвиток швидкості та гнучкості мислення.

Час: 10 хв.

а) Використовуючи блакитну кульку (Фосфор), 3 білих кульки (Гідроген) та 3 червоних кульки (Оксиген) скласти молекулу кислоти та встановити її основність.

б) Знайдіть відповідність між формулою та структурою чотириатомних молекул:

Моделі-молекул-у-просторі

 1. Вправа «Гноми-технологи»

Мета: продовжити формувати логічне мислення шляхом практичного застосування знань

Час: 5 хв.

Сполука Х є одним із найважливіших продуктів хімічної промисловості. Гноми вирішили побудувати власний завод із добування Х. Нижче наведено технологічну схему виробництва Х:

Гноми

 1. Вправа «Кольорові осади»

Мета: на практиці перевірити набуті знання

Час: 10 хв.

а) До кожного з розчинів додають розчин солі X, що містить метал.  Напишіть формулу X (Na2S).

б) Додавання Х до розчинів солей викликає утворення осадів. Використовуючи інформацію щодо кольорів реагентів та продуктів реакції, визначте склад кожного осаду.

Кольорові-осади

(ZnS, MnS, CdS, Sb2S3, PbS, FeS, CuS, NiS, CoS)

 1. Вправа «Аналіз»

Мета: показати важливість аналізу.

Час: 10 хв.

Задача. «Зелена хмара»

У Першій світовій війні німецькі війська вперше застосували хімічну зброю. 22 квітня 1915 року  біля  річки  Іпр  вони  розпилили  168  тон  газоподібної  простої  речовини  Х жовтувато-зеленого кольору. Зелена хмара піднялася на висоту 50 м та вразила територію площею майже 56 км2.

1.1.   Напишіть хімічну формулу речовини Х, якщо відомо, що її густина за нормальних умов складає 3,2 г/л.

1.2.  Визначте концентрацію  речовини  Х,  що  утворилася  у  повітрі  (в  г/м3).  Обчисліть у скільки разів вона перевищує гранично допустиму концентрацію. Відомо, що ГДК (Х) = 0,03  мг/м3Обчисліть кількість  молекул  речовини  Х,  що  міститься  в  1  мл  отруєного повітря.

1.3.  Речовина  Х при розчиненні у воді частково взаємодіє з нею.  Напишіть рівняння двох реакцій Х з водою, якщо в одній із них під час тривалого опромінення ультрафіолетовим світлом утворюється безбарвна проста газувата речовина А.

1.4.  При  пропусканні  газу  X через  гарячий  розчин  натрій  гідроксиду  утворюється бінарна сіль  В та  ще  одна  сіль  D.  Якщо  ж  замість  гарячого  розчину  взяти  холодний,  то  в результаті можна отримати солі В та Е. Відомо, що солі  D та E мають однаковий якісний склад, а Mr(D)/Mr(E) = 1,43.  Визначте формули солей BD та Е та приведіть рівняння згаданих реакцій.

У 100 г води розчинили 1,48 г речовини  Х і утворений розчин надовго залишили на світлі. При цьому виділилося 17,5 мл речовини  А (н. у.). Відомо, що з водою взаємодіє 15 % від маси речовини Х у розчині.

1.5.  Обчисліть молярну  концентрацію  бінарної  кислоти  в  утвореному розчині.  Вважайте, що його густина становить 1 г/мл.

 1. Вправа “Коло вражень”

Мета: зворотній зв’язок, завершення тренінгу.

Час: 5 хв.

Процедура проведення: всі учасники сідають у коло, згадують “Дерево сподівання”, де кожен написав на листочках сподівання від тренінгу, кожен по черзі висловлює свої враження від тренінгу.

Обговорення:

Що нового я відкрив для себе, чого навчився?

Заключні слова тренера.

Час: 5 хв.

Додати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *