В даній категорії зібрані семінари, відкриті уроки, виступи на методичних об’єднаннях, презентації з досвіду роботи

Game

Творчі сходинки вчителів Волині

Навчальна гра на виставку “Творчі сходинки вчителів Волині”. Даний програмний продукт призначений для засвоєння основних принципів систематичної номенклатури вуглеводнів та їх похідних з використанням ігрових технологій. Він може бути використаний як допоміжний засіб при вивчені курсу органічної хімії, а також під час контролю знань умінь і навичок учнів.

Читати далі
Моделі-молекул-у-просторі

Робота з обдарованими дітьми

Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість завжди буде посідати одне з провідних місць. Упродовж багатьох століть педагоги та психологи різних країн намагаються сформулювати єдине визначення поняття «обдарованість» та вирішити питання діагностування, розвитку та навчання обдарованих дітей.

Читати далі
Аналіз-хімічної-задачі

Розвиток творчого мислення учнів шляхом розв’язування задач

Розв’язування задач посідає важливе місце у вивченні хімії, оскільки це один із прийомів навчання, за допомогою якого забезпечується більш глибоке і повне засвоєння навчального матеріалу. Щоб навчитися хімії, вивчення теоретичного матеріалу має поєднуватися з систематичним використанням розв’язування різних задач.

Читати далі